Víziváros Office Center - Budapest

A Vízivárosnak ez a területe korábban egységes, intenzív beépítésű építészeti karaktert hordozott. A sűrűség a háború utáni építkezésekkel tovább fokozódott, de a kiegyensúlyozottság felborult, több öncélú, idegen testként viselkedő új épület jött létre a 70-es években. Az Építész Stúdió munkatársai egy kimondottan nyugodt homlokzatú épületet terveztek a sarokra, ami nem gerjeszt további konfliktusokat a szomszédos régi bérházzal, a szemközti jellegtelen irodaház tömbjével, vagy a ’80-as évek túlkapásaként létrejött besorolhatatlan stílusú, hamis eleganciára törekvő, ügyetlen irodapalotával.

Szigorúan követve az érvényben lévő rendezési terv előírásait, a telken végigkígyózó, szalagszerű beépítést terveztek több okból: az épület mérete tagolt tömeget tesz indokolttá, és minimum két, legalább közel egyenrangú bejárat szükséges, a Kapás utca szűkületére a beépítésnek reagálnia kell, és mindezt egy egységes, nagyvonalú építészeti koncepció keretén belül kell megoldani. A tervezett "meander" mindezeket egyetlen mozdulattal megoldja.

Ehhez a beépítéshez kellett hasonló erejű és konzekvens, a funkcióból adódó kötöttségeket kezelni tudó homlokzati rendszer, amely alkalmas valamennyi homlokzat egységes, de nem unalmasan egysíkú megoldására. Ennek lényege, hogy a teherhordó szerkezeti rendszer tektonikus rendje előtt megjelenik egy kéreg, amely mint egy hajlított, perforált "lemez" végigfut a szerkezet előtt, lyukasztása azonban attól eltérő, és egy irányban szintenként eltolt, amivel kibillenti, és mozgásba hozza a homlokzati felületeket.

A két sík eltérő anyagkezelése és színezése - a lehető legkevesebb anyag és szín alkalmazásával - a homlokzatok rétegeltségét hangsúlyozza és juttatja érvényre, és az ebből adódó interferencia a homlokzatoknak fegyelmezett, de mégis játékos karaktert ad, ami a nagy felületeket is képes kezelni.

Nem feledkeztek meg az "ötödik" homlokzatról sem, mert az épület teteje látható a Várból. Az új irodaház nem progresszív, sőt olyannyira igyekszik elrejteni a benne, alatta és mögötte rejlő feszültségeket, hogy első pillantásra talán merevnek és konzervatívnak tűnik, de az biztos, hogy minden nehézség és probléma ellenére rendeltetését tekintve jól működik.

Az anyagot gyűjtötte: Kővári Katinka

Publikációk:

internetes:

nyomtatott:

díj:

Adatok: