Avasi templom és plébánia - Miskolc

A jezsuita rend által 1998-ban meghirdetett pályázaton nyerte el Ferencz István az új avasi egyházi központ megtervezésének a lehetőségét. A kiválasztott hely egy enyhe lejtésű üres plató volt a negyvenezer embernek otthont adó Avas-lakótelep centrumában.

A feladat nem csupán egy templom építése volt, hanem a városrész valódi központjának kialakítása. Az épületegyüttes igyekszik kitölteni ezt az űrt, kettősméretű tégla falaival szoborként jelenik meg a szürke panelrengetegben. Központi eleme a templom, amely szinte zárt sorúan illeszkedik a kiszolgáló plébániai épületek 3 szintes tömegei közé, ugyanakkor magasságával egyértelműen kitűnik közülük.

A telepítés két fő alapelv szerint történt, egyrészt a keretszerű beépítés a lakóteleptől elzárkózva belső világot teremt, másrészt a lejtős terepviszonyoknak köszönhetően az udvar kinyílik a Bükk-hegység lankái felé. A teret a különálló tömegben megformált torony teszi még izgalmasabbá.

A templom alaprajza a klasszikus keresztény térformát követi, a szentély félköríves záródású. A falak közel egy méter vastagságúak, ennek oka nem a statikai számításokban keresendő, hanem abban, hogy az építész a belső felületeket organikus elemekkel szabadon kívánta kialakítani. Az eredmény egy különleges építészeti élményt nyújtó plasztikus térelhatárolás lett, ahol egyaránt megjelennek tégla és fehérre vakolt felületek.

A teret acélszerkezetre illesztett előregyártott vasbeton síkfödém zárja le, amely modern megjelenésével azt a benyomást kelti, mintha nem is egyidőben készült volna a falakkal, hanem egy későbbi felújítás során került volna a régi födém helyére. A fény meghatározó hányada a szintén organikusan alakított fa bejárati homlokzat feletti nagyméretű üvegfelületen érkezik a belső térbe, emellett mindkét oldalon helyet kapott egy-egy rózsaablakszerű törtvonalú nyílás. A szentélyben a természetes megvilágítás igen csekély mértékű, a vékony, keresztformát megjelenítő nyílásokon alig jut be fény. A hatás inkább kívülről látványos, mert este felkapcsolt lámpák mellett a kereszt neonreklámhoz hasonlóan rajzolódik ki az utcai félköríves homlokzaton.

A kivitelezés a folyamatos tervezői jelenlétnek köszönhetően magas minőségben kellő odafigyeléssel készült. Az épületegyüttes nemcsak az egyháznak, hanem 1994 óta a jezsuita gimnáziumnak is az otthona, melynek utolsó épületét 2009-ben adták át.

Az anyagot gyűjtötte: Szepesi Róbert

Publikációk: internetes:

nyomtatott:

Adatok: