Evangélikus templom - Kisfalud

A kisfaludi evangélikus templom Pazár Béla első megépült temploma. Az épület egy meglévő harangtorony mögé épült, de az alapkoncepció nem a tornyot integráló felfogásból indult ki. A templom és a telekhatáron álló torony egymáshoz való illeszkedése szándékosan esetleges. A hajó nyeregtetős tömeg, a torony és a hajó összekapcsolását a tervező egy az előtér feletti, alacsonyabb tömegű épületrésszel oldotta meg. Így az illeszkedés egyszerű marad, mégis biztosítható a két rész közti átjárás. Az alapképlet az egyszerű, félköríves záródású falusi templomra vezethető vissza.

A tömeg kívülről rendkívül egyszerű, tiszta, teljesen átlagos falusi templom látszatát kelti. A belső tér viszont egészen szokatlan, letisztult a hagyományos templomok tereihez képest, az anyaghasználat a legfőbb díszítő elem. A téglaburkolat és a finoman kialakított fa fedélszék az északi építészet alkotásait idézik. A letisztult külső tömeg és belső tér egyaránt a „jelentésnélküliséget” hívatottak kifejezni, egy olyan redukált, tiszta nyelvet alkalmaz a tervező az épületben, melyben nincs szükség szimbólumokra. A kisfaludi evangélikus templomot még számos templom követte Pazár Béla életművében, melyeknél ez a formanyelv, ez a tiszta építészeti kifejezésmód szintén megjelenik. Egyik legfontosabb épülete a békásmegyeri templom, ahol a lakótelepi környezethez való viszonyulás helyett, az épület befelé forduló jellegét járja körül a koncepció.

A tervező az Érdektelen építészet c. tanulmányában kifejti, hogy a látványos, jelentést közvetíteni kívánó épületekkel szemben a műalkotások filozófiai értelemben vett jelentését tartja fontosnak.

„A jelenlét megvalósítása valóságos és magasabb értelemben is az építés minden bizonnyal egyik legfontosabb feladata. A jelenlétet olyan épületek őrzik meg, amelyeknek inkább egyfajta belső jelentésük van. Ezek a szükségszerűen elvonatkoztatásra törekvő jelentéselvárás számára - amely tehát szimbolikai értelemben jelet vagy ikont vár - sokszor érdektelennek, sőt gyakran egyenesen barátságtalannak, sivárnak minősülnek. ”

Összeállította: Csendes Bernadett

Publikációk:

nyomtatott sajtó:

Adatok:

  • megbízó: Kisfalud Önkormányzata
  • alapterület: 226,4 m2
Cimkék: