Szentháromság Templom - Fehérgyarmat

Fehérgyarmat kisváros Északkelet-Magyarországon, a Szatmári-síkság egyik legmeghatározóbb települése, a történelem során mindig is fontos kereskedelmi központ volt. Az 1999. augusztusi templomszentelés előtt a városnak nem volt görög katolikus temploma, hiszen főként református város volt, ám az 1970-es árvíz után rengeteg görög katolikus család költözött ide a közeli megyékből.

A templom saroktelke a városközpont mellett áll, melyen a beépítést elsősorban a keletelés tradíciói határozták meg. A telek sarkában harangfal és a parókia épülete kapott volna helyet, ezek azonban nem készültek még el. A templom térformája rendkívül összetett, a bizánci templomokra jellemző centrális formát ötvözi a nyugati egyházakra jellemző lineáris térformálással. A templomtér kör alaprajzú, lefedése gúlatető nyolcszögű tamburral megemelve, mely bizánci előképeket idézhet. Az oltártér melletti térbővületben kapott helyet az iroda és fölötte a gyülekezeti terem, ezzel a funkcióbővítéssel a tervező megújította a templomépítészet eddigi hagyományos formáját.

Az épület díszítése nagyon letisztult, a dekorativitást egyszerű elemek művészi kapcsolataival oldja meg, így a fő esztétikai formálóerő a tömegalakítás maga. Utcai homlokzatai nagyon érdekesek, nyugati oldalát elsősorban az ortodox centrális tömegforma határozza meg, ezzel ellentétben a keleti oldal oromzatos homlokzatát nyílászáróival egyedi rendszerben osztja. Jól megfigyelhető itt is a templom kettőssége, a szakrális és szimbolikus közötti összhangja.

A falak anyaga tégla, belül fehér vakolat, a nyílászárók és berendezési tárgyak nyers fatextúrájúak és az épület teteje vörösréz borítású, ezzel is tükrözve Balázs Mihály törekvéseit a legmagasabb minőség legkevesebb anyaggal való kifejezésére. Anyaghasználatában a lépcső eltér a templomtól, mely a gyülekezeti teremhez és a karzathoz vezet, ezt a funkcionális elkülönítés indokolhatta.

összeállította: Rippel Veréna

Publikációk:

internetes:

nyomtatott:

Adatok:

  • megrendelő/építtető: Fehérgyarmati Görög Katolikus Egyházközség, Szilágyi Gábor esperes