Magyar Szentek Temploma - Budapest

A Török Ferenc és Balázs Mihály építészek által tervezett Magyar Szentek Temploma az 1996-os Bécs-Budapest Expo vatikáni pavilonjaként épült, de a kiállítás meghiúsulásával a Műszaki Egyetem plébániatemplomaként valósult meg.

  • felelős tervező: Török Ferenc és Balázs Mihály -  Török és Balázs építészeti Kft.
  • tervezés/építés éve: 1994-1996/1995-1996
  • fotó: © Péteri Balázs, © Balázs Mihály, © Török Ferenc

A Budapest-Lágymányoson így „egy önmaga értelmét keresgélő” (Vajai Tamás, Műszaki Tervezés) épület áll, ,,körútjával és furcsa, érthetetlen irányokba futó homlokzatsíkokkal”, az Expo tervezett, de meg nem valósult elemeire emlékezve. Az épület jellegzetességét ez a kettősség adja: a világkiállítás pavilonja és egyházközségi plébániatemplom. Közösségi és individuális tér egyszerre, melynek összetett jellegével, méretrendjével követnie kell ezt a változást.

A belső templomtér egy 24 méter átmérőjű kupolával fedett centrális tér, mely kápolnakoszorúval egészül ki, s hozzá az ókeresztény katakombák világát idéző altemplom, plébánia és kálvária csatlakozik. A tervezők feladatuknak tekintik, hogy ,,a kétezer éves kereszténység és az ezer éves magyar egyház történelmi háttere, valamint az egyetemes kommunikáció közti helyes arányt megtalálva ezt az eszmeiséget térben, formában, anyagban megfogalmazzák.” (Balázs Mihály, Építés, Felújítás) Így a keresztény templomépítészet különböző korszakjegyeit ötvözték a modern épületben, az anyagok és formák sokféleségének dominanciájával, melyek az épület egyes ,,rétegeit” szimbolizálják. Mindezt konkrét építészeti formák nélkül, a terek, térelemek együtt látásával valósítják meg - bár a Budapest építészeti kalauz szerint ,,enyhe historizmus jellemzi”.

A templom megítélése azonban alapvetően pozitív. Kubinszky Mihály (Magyar Szemle) például arra a következtetésre jut, hogy mind az expo pavilonjához, mind a magyar védőszentekhez fohászkodó egyházközösség templomához méltó épület áll a Lágymányoson.

Az anyagot gyűjtötte: Poller Mónika

Publikációk: internetes:

nyomtatott:

Adatok:

  • Megrendelő/építtető: Budapesti Vatikáni Nunciatura és Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatal
  • Alapterület: templomtér: 640 m2, altemplom: 640 m2, plébánia: 700 m2