Református gyülekezet közösségi háza - Szandaszőlős

A Szandaszőlősi református gyülekezet közösségi házat egy 2008-as építészeti pályázati győzelem után a SAGRA Építész Kft. tervezte. A beadott pályamű három fő elemét a templom, a gyülekezeti ház és iroda, illetve a harangtorony alkotta.

A 2012-ig megvalósult rész – a gyülekezeti ház és harangtorony – anyagi hátterének nagy részét az ÚMFT Észak-Alföldi Operatív Programja keretében elnyert pályázat biztosította. Mivel az épület főként civil pályázatból épült, a koncepció fontos része volt, hogy létrejöjjön egy olyan közösségi ház, ahol a korábban is működő református szeretetszolgálat átgondoltabban működik. Ennek része, hogy a segítségre szorulók jogi, munkaügyi és orvosi tanácsokat kaphatnak térítésmentesen. Mindez beleillett a szandaszőlősi reformátusok elképzelése is, így valósulhatott meg ez a projekt.

A csak tervben szereplő program, a még meg nem épült templom hiánya miatt, térszervezésében sokkal érdekesebb. Nagy Tamás, zsűritag értékelése a beadott pályaműről: „A terv mintaszerű megoldást ad a telepítésre: a templom és a gyülekezeti ház két tömegre bontásával olyan teresedéseket hoz létre, melyek jól szolgálják a közösség igényeit. Problémás lehet a gyülekezeti ház utcavonalra helyezése, a harangláb jelszerű kiemelése viszont helyénvaló. A körítőfalak szépen határolják a két átmeneti teret, az udvart és az urnatemető kertjét. A két épület formálása jól mutatja a funkciók közti különbséget, a nyilvánvaló hierarchiát. A harangláb formálása nyers, túlságosan sematikus. A kertek kialakítása nagyon igényes.”

A tervezők egy világos és átlátható teret kívántak megalkotni, ami egyszerre jelent védelmet és nyitottságot, hogy ne csak az istentiszteletekre legyen megfelelő hely, hanem a közösségi alkalmakra is. A gyülekezeti ház multifunkcionális, egyszintes, nyeregtetős tömege a déli oldalon teljesen megnyitható, üvegfallal határolt. A konzolos tető átmeneti teret alkot, lefedve a terasz egy részét, amely a belső tér bővületeként is használható. A terasz a toronyig fut ki, ami szerves része az együttesnek. A kompozíció fontos elemei a kertrészek és a határoló kerítésfalak is, amelyek a védettséget szimbolizálják, de nem akadályozzák meg a vizuális kapcsolatot a kinti terekkel.

A felhasznált anyagok egyszerűek. A falak fehérre vakoltak, a tetőt fekete pala fedi. Az ajtókat és ablakokat, valamint a déli homlokzat részeit – a gyülekezeti terem teraszbővületét, a konzolos tető alsó síkját - pácolt fa borítja. Mivel az épület egy öko-pont, fontos szerepet kapott a tervezésben az ökológiai gondolkodás és oktatásának lehetősége. A fűtést nagy kiterjedésű sugárzó felületek adják – padló és mennyezet. A déli homlokzat konzolos teteje nyáron erősen árnyékol, miközben lehetővé teszi az éles ferde napsugarak bejutását télen.

az anyagot összeállította: Oszlányi Soma

Publikációk: internetes:

nyomtatott:

adatok: