Fény utcai piac - Budapest

A régi Fény utcai piac több, mint ötven évig működött. Bár a Tisztiorvosi Szolgálat nem találta megfelelőnek, nagy népszerűségének köszönhetően a nagy múltú épület mégis megmenekült a bezárástól. A II. kerületi önkormányzat 1995-ben hagyta jóvá a Retek utca-Fény utca-Lövőház utca által határolt háromszög rendezési tervét, amely beindította az új piac megvalósulását is. A kiírt építészeti tervpályázatot az Építész Stúdió nyerte.

Az új, négyszintes épületet parkolószint egészíti ki. A terület szintkülönbségeit kihasználva gazdag és változatos forgalmi rend született, a függőleges közlekedést lépcsők, rámpák és galériás szerkezetek oldják meg. Az alsó két szinten vegyes kereskedelmi funkciójú üzleteket alakítottak ki, a Retek utca szintjéről induló két emeleten található a klasszikus piac. A második szint galériája mozgólépcsővel közelíthető meg, ahol az északi szárnyon a zöldségek, a déli szárnyon a húsok, a halasok és vendéglátósok árusíthatnak. A két szárnyat hidakkal kapcsolták össze, melyeken az őstermelői árusítás kapott helyet.

Az épület alapképlete egyszerűen leírható: két épülettraktusból áll, az egyik a hosszirányú zárt sorú beépítés csatlakozó vonalához, a másik a Fény utcához illesztve. A két építményt könnyed, egy síkkal meghatározott üvegtető köti össze, és így fedett, a két végén nyitott, egyik irányban kis szögben táguló tér szerveződik köztük. Maga az épület pilléreken áll, az ezekre támaszkodó vasbeton lemezek alkotják a horizontális rendszert. Utcai homlokzatát finom elhatárolódásként transzparens burkolat fedi.

Az anyagot gyűjtötte:  Sebők Orsolya

Publikációk: internetes:

nyomtatott:

díjak:

Adatok: