Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

A Debreceni Egyetem újabb fejlesztése, az Informatikai Kar épülete 2012-re épült meg. Az eredeti tervek két egymástól funkcionálisan elkülönülő, de szándékoltan egy építészeti együttest alkotó épületről szóltak, (az Informatikai Kar és az ÁNTSZ-Népegészségügyi Kar), de az utóbbi megvalósulása elmaradt. Ez nehézségeket okozott a tervezés során, hiszen a telepítési koncepció két, tömbösített megjelenésű, karakteresen zárt egységeket alkotó „kubus” elhelyezése volt.

  • tervezők: Kovács Péter, Lengyel Tamás  -  Archiko Kft., Lengyel Építész Műterem Kft.
  • tervezés/építés éve: 2007/2010-2011
  • fotó: © Bujnovszky Tamás

A létrejött épületet végül a tömbszerű megjelenés, a kimetsződések, a nyitottság és a fény szándéka formálta. A negatív és pozitív tömegek hangsúlyos szétválasztása, az át-és kiláthatóságok, a fehér, világos felületek reflektív fényhatása, a funkcionális sávok és a köztes területek kimetsződése szolgálják a koncepciót. Az épület központi szervező eleme az aula-átriumtér, amely „átvágja” az épület tömegét, felfűzi a funkcionális csoportokat, és a két oldalon kijelöli a bejáratokat. A térszerkezet magját a belső gyalogos tengelyre települő aula alkotja. Keletről tanszéki szárnyak, nyugatról oktatótermek csatlakoznak az aulatérhez, amelyek a végeken virtuális vagy funkcionális gerenda- és híd-elemekkel kapcsolódnak össze.

A kimetszések logikájára épülve, a köztes térbe kerültek be az előadók. A nagyelőadó tere a föld alá csúszik, ezáltal a keleti belső udvar levegősebb, míg a nyugati oldalon az egymás fölött elhelyezett előadók szándékoltan befeszülnek a térbe. A kiselőadók térbeli eltolása nem csupán formai játék - a fény felülről, a belső tér felől is bevilágítja a termeket. A tájolás, sötétítés és árnyékolás elemzése lehetővé tette, hogy az általában sötétebb tereket szerető funkciók és a fény jelenléte által teremtett nyitottság ne zárják ki egymást.  Az épület a campus zárt egységeket alkotó beépítési módját (Campus Hotel, Közgazdasági- és Gazdaságtudományi Kar) jól követi, s ezzel megfelelően integrálódik környezetébe. (Az Építészfórum cikke alapján)

Az anyagot gyűjtötte: Poller Mónika

Publikációk:

internetes:

nyomtatott:

díj:

Adatok:

  • Megrendelő/építtető: Debreceni Egyetem
  • Alapterület: 4460 m2