ANS III, Hungarocontrol - Budapest

A 2007-ben lezajlott tervpályázatot megnyerő Zsuffa és Kalmár Építész Műterem munkája a zsűri szerint „állítja, hogy az új épület nem igényel új építészeti karaktert, de eleget kell tegyen a kiírásban megfogalmazott reprezentációs elvárásoknak. Összhangja, együttélése az ANS II épületével kiegyensúlyozott, az eltérő eszközrendszer ellenére, illetve annak köszönhetően az összkép természetes, az új épület érzékenyen ellenpontozva zárja a megkezdett történetet. A szimbiózis mintaszerű, a "korkülönbség" leheletfinoman érezhető - ez a legfőbb erénye.”

  • építész tervezők: Kalmár László, Zsuffa Zsolt  -  Zsuffa és Kalmár Építész Műterem vezető építész munkatárs: Nagy Gábor munkatársak: Papp Glória, Rehus Szilvia (pályázat), Fazekas Katalin, Lázár Zsófia, Kanyó Mihály (engedélyezési és tender tervek), Nagy Gábor, Rose Balázs, Kund Iván Patrik (kiviteli terv) belsőépítészet: Szokolyai Gábor, Kovács Dénes
  • tervezés/építés éve: 2008-2010/2011-2012
  • fotó: © Bujnovszky Tamás 

Az új épület a 2005-ös Nagy Tamás-féle II. ütem finom átiratának is tekinthető: átveszi az alapméreteket, a ritmust, a belső szervezés fő gesztusait, de természetesen alakítja azt tovább a maga igényei szerint. Az átirat-jelleg legegyértelműbben az itt is védjeggyé váló kerámiaburkolaton érezhető: egyszerre utalás a korábbi épület téglaburkolatára, az üveg árnyékolók felület-jellegére és transzparenciájára, de hangsúlyos identitásképző elem is: a technológia, az innováció, az épületben zajló munka fegyelmezett, dinamikus világának kiváló reprezentálója. A megoldás igazi kuriózum: németországi gyártó a tervezőkkel együttműködve dolgozta ki az alkalmazott technológia részleteit, amelynek eredményeként a rejtett rögzítések az eddigi leghosszabb, 180 cm-es ilyen kerámiaelemeket hordják.

A pályázati terv óta az új épület főbejárati megnyitása okafogyottá vált: a megbízók döntése alapján a megérkezés a korábbi épületen keresztül, ellenőrzötten történik. Zsuffa Zsolték a kész helyzetre reagálva egy hatalmas színezett betonfelülettel ugyan a zárás felé tesznek egy lépést, de annak megnyithatóságával lehetőséget hagynak a jövőbeni alternatív használatra.

„Építészetet itt így lehet magas fokon művelni.” – zárul a pályázati zsűri értékelése.

Az anyagot gyűjtötte: Rónai Titusz

Publikációk:

internetes:

nyomtatott:

díjak: