Disznókő Borászat - Mezőzombor

01_Borászat déli homlokzat n

„A borfeldolgozó "háromarcú" épülete szerkezetében, külső és belső megjelenésében a tokaj-hegyaljai borospincék archetípusát eleveníti fel. A lágy ívű központi tömeget mintha három épület szúrná át, amelyek kintről úgy hatnak, és a belső, utcaszerű csarnokba is úgy torkollanak, ahogyan a csupán bejáratukat mutató tokaj-hegyaljai pincék futnak be az őket rejtő mohos dombok alá. A három fejépület szinte kíséri az érkezőt, mindig újabb arccal fordulva felé.

A tagolásában és térképzésében a borfeldolgozás fázisaihoz igazodó épület a funkcionális elvárásoknak való megfelelés mellett is képes arra, hogy a tokaji táj karakterét adja vissza. Ehhez felhasználja a hetvenes években kibontakozó, Aldo Rossi munkásságához kötődő olasz racionalizmus, építészeti eszközeit is. Az eltérő arányú fejépületek sugaras kompozíciója révén a napszakonként változó fény-árny játék más-más árnyalattal festi meg a halványsárga falfelületeket, lágy vagy mély, telt koloritokkal gazdagítva az épületegyüttest. Ez már az árnyékok építészete, egyes részleteiben Chirico melankóliával telt különös képi világának az idézete.

A traktorgarázs az organikus kánon szerkesztési módszereiből építkező, annak formajegyeit hordozó épület, amely Ekler építészeti gondolkodásmódjának költői megnyilvánulása.

...Az út felé zárt - így az udvaron felhalmozott munkaeszközöket jótékonyan elrejtő - tömeg homlokzatával a közeli borfeldolgozó felé fordulva nyílik ki. A sugaras alaprajzú, íves épület karéjként öleli körül a belső udvart. Két spirálisan szerkesztett - az összetekeredő szőlőkacsok motívumát térben megjelenítő - kupolarész között feltárul, szinte lélegzik a bordázat, amely jobbról és balról egyre növekvő fesztávval fut a centrálisan elhelyezett bejárati ajtó felé. A traktorgarázs a maga bonyolult szerkezeti és statikai felépítésével a borászat lírai hangvételű tételét adja.” - részlet Lovas Cecília cikkéből, Átrium, 1998/3 p.42-51.

Az anyagot gyűjtötte: Lőrincz Anna

Publikációk:

cikk, leírás könyvben - Ekler Dezsőről illetve munkáiról

  • Masayuki Fuchigami: Winery in Mezőzombor, in: EUROPE The Contemporary Architecture Guide Vol.3., Toto Shuppan, 2001, pp. 314-315.
  • Klein Rudolf – Lampel Éva – Lampel Miklós: Borászok épülete, Mezőzombor, in: Kortárs magyar építészeti kalauz, Vertigo, Budapest, 2001., pp. 157., 209., 236., 257.

magyar nyelvű folyóiratcikk

külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk

Internetes publikációk

Adatok: