Boldog Salkaházi Sára templom - Újpalota, Budapest

A templom a környező lakótelep építését irányító fa barakkok helyén, Újpalota kisvárosi és az 1960-as években épült lakótelepi beépítéseinek határán fekszik. A területet az önkormányzat adományozta 99 évre, templomépítési célra. A nagyvonalú paneltelepítés egy vágyott város előfutára volt -  a lakások után a közszolgáltatások jöttek szép sorban, a szakrális funkció azonban a lista végén volt. A katolikus hívőknek több mint négy évtizedig kellett várniuk, mire saját templomuk lett.

A fák már megnőttek, a paneltelepítéskor még sivár terület már kellemes parkként fogadta be az új L alaprajzú épületet. A templomtér magas tömege a paneltömbökkel, míg a paplak földszintes tömege kisvárosi léptékkel teremt kapcsolatot. Az L könyökében lévő lesüllyesztett udvarból feljövő lépcső és rámpa a korábbi kutyafuttató vonalában van, így a parkkal is szerves kapcsolat jön létre.

A lenti udvarra néznek a hittantermek és a gyülekezeti terem, ami művelődési programoknak is teret ad. Koncertek, fogadások, előadások, kiállítások egészítik ki a szakrális funkciót. A terepszintről tehát csak a fő funkciók érhetők el: a templom és a plébánia, az összes többi a köztérként funkcionáló udvarból nyílik.

View Larger Map

A templom főhajója szimmetrikusan szerkesztett, azonban a déli oldalon a teret domináló hatalmas üvegfelület alatt egy alacsonyabb belmagasságú oldalhajó kapcsolódik bele. Ennek a végében található, ismét teljes belmagasságú üvegfallal lehatárolt előcsarnok, innen a kisgyerekes családok is könnyedén nyomon tudják követni a liturgia menetét, anélkül, hogy zavarnák a szertartást. Az oldalhajóban a megvilágítás iránya is hangsúlyozza a személyesebb térérzetet és a funkcionális megkülönböztetést, ugyanis akár külön kápolnaként is működhet.

A templom keletelését nem tudták megoldani, azonban az északi fal a szentély szélességében megtörik kelet felé: „Bíboros úrral való beszélgetéseink során szóba jött egy kis templom, amelyet az idők során megbővítettek, de a keleteléshez való ragaszkodás okán a két kor találkozásánál a fal kissé megdöccen, szöget zár be, valahogy úgy, ahogyan Jézus feje megbillen a keresztfán” (Kruppa Gábor)

A templom 2010-ben Középület kategóriában Építőipari Nívódíjban részesült.

Az anyagot gyűjtötte: Medvey Boldizsár

Publikációk:

internetes:

nyomtatott:

egyéb:

Adatok:

  • Megrendelő/építtető: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
  • Alapterület: 1700 m²