A Toldy Ferenc Gimnázium tornaterme - Budapest

A Toldy Ferenc Gimnáziumot Ferenc József császár alapította, 1859-ben készült el Petschnig János tervei alapján a neogót stílusú téglaépület. Az iskola főépülete több száz éve nem tartalmazott tornatermet, ezért 2001-ben a Budavári Önkormányzat tornatermet magába foglaló épülettel bővítette az iskolát, mely a szomszédos meredek telken került megépítésre.

A 2004-ben befejezett 1350 négyzetméteres új tornacsarnok négy funkcionális egységből áll, tartalmaz tornatermet, öltözőt, közlekedőt és orvosi szárnyat egyaránt. A tervezési feladat összetettnek bizonyult, bonyolultsága abból adódott, hogy a viszonylag kicsi és meredek telken illeszkedni kellett a környező épületekhez, hogy a bővítés a szomszédos lakóházak által elindított zártsorú beépítés szerves folytatásaként jelenhessen meg. Fontos alapelvként említhető az, hogy a patinás iskola dominanciája az új épület által ne csorbuljon, ezért a tornaterem a föld alá süllyesztve épült meg, ezt egészíti ki a négyszintes öltözői szárny a Donáti utcai telekhatáron.

Nagyobb térképre váltás

Az anyaghasználatra téglafelületek alkalmazása jellemző, amely egyfajta kontinuitást képez régi és új között, és a főépület anyagára rímel. A Röben téglaburkolatú homlokzat kialakításában a funkcióhoz mérten a visszafogottság, szerénység, egyszerűség kerül előtérbe, csupán gondosan mérlegelt, lőrésszerű ablakok tagolják. A belső terekben klinker tégla burkolat jelenik meg. A tornaterem lefedésénél a fő cél az volt, hogy direkt napfény ne juthasson be a terembe, ezért az ipari csarnokoknál gyakori shed-szerű tetőt kapott, mely egyben egy saját locsolórendszerrel kialakított zöldtető. A teremhez egy kétszintes, tölcsér alakú közlekedő tér kapcsolódik, ez egyben lelátóként is funkcionál.

A tornaterem kialakítása minden elemével az illeszkedésre, harmóniára törekszik és nagymértékű gondosság jellemző rá. Ezt bizonyítja az is, hogy az iskolai jelképként szolgáló Donáti utcai főbejárat oroszlános kapukilincsének másolatát a tornaterem utcai bejáratán helyezték el, ezzel jelezve a régi és új szimbolikus összekapcsolódását és azok harmonikus, egységbe forró viszonyát.

az anyagot gyűjtötte: Mészáros Orsolya

Publikációk:

internetes:

nyomtatott:

Adatok: