A Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium bővítése - Budapest

Az iskola épülete egyik utolsó tanúja a hajdani Vizivárosnak, a hajdani Medve utcának. Az öreg ház rekonstrukciója elsősorban a régi emlékek – Németh László tanult és tanított is itt – és történetek megőrzéséről szól.

  • felelős építész tervező: Cságoly Ferenc és Sólyom Benedek - Építész Stúdió Kft.
    építész munkatársak: Sajtos Gábor, Földes László, Pethő László
  • tervezés/építés éve: 2001-2002/2002
  • fotó: © Polgár Attila

Az első tervváltozat az iskola telkének északi részét az ott fellelt ókori épületmaradványok miatt nem tervezte beépíteni, a teljes bővítést a telek megmaradó déli részén próbálta megoldani. Eszerint az új tantermi szárny a régi épület mellett, azzal párhuzamosan helyezkedett volna el, a tornaterem pedig a teljes együttes déli oldalán, merőlegesen az iskolaszárnyakra. A szomszédos Külügyminisztérium bővítése során előkerült újabb régészeti leletek azt valószínűsítették, hogy az iskolaudvar eddig fel nem tárt részein is jelentős római emlékek találhatók. Ezek védelme érdekében - az új tantermi szárnyat továbbra is a régi épület mellett hagyva – a tornaterem a nemrég feltárt és dokumentált északi telekrészre került.

Az új építés a régi iskolaépület részleges bontásával és átalakításával valósítható meg. A régi épület három szintjének magasságába négy új szint került, az új osztálytermek belmagassága meghaladja a szükséges 3 métert. A tornatermi szárnyban a földszintre telepített tantermek felett kap helyet a dupla légterű, lapos tetős tornaterem.

Az új főbejárat is a régi épületrészben van. A meglévő épület eklektikus romantikus architektúrája felújítva megmaradt, a színezés kicsit izgalmasabb képet ad, mint a korábbi. Új elem a régi homlokzaton a bejárat, ahol felbukkan az új épületrész architektúrájának anyaghasználata és jellege.

A Medve utcai homlokzat legizgalmasabb kérdése a régi épület és az új, lapostetős tornatermi szárny egymáshoz való viszonya, csatlakozása. A vasbeton főpárkánnyal lezárt új szárny némileg alacsonyabb tömege és a régi iskolaépület közé egy toronyszerű tömeg vertikális motívuma épül be.

(a tervezők ismertetése alapján - építészfórum)

  Publikációk:

internetes:

nyomtatott:

adatok: