Richter Gedeon Kémiai Kutató- és Irodaépület - Budapest

A Richter Gedeon fennállásának 100. évfordulóján kapott megbízást Zoboki Gábor építészirodája a gyógyszergyár egyik épületének homlokzatrekonstrukciójára, 2003-ban pedig az arculati tervek elkészítésére. Megkezdődött a meglévő üzemi területegységek funkciójának bővítése, a zöldfelületek rekonstrukciója, valamint a Gyömrői út másik oldalán, az egykori Magnezit Művek területén az újonnan megszerzett területek beépítése. A távlati beépítési terv tiszta funkciócsoportokat hoz létre: az irodasáv, az üzemi sáv és a kiszolgáló sáv épületeit a Gyömrői úttal párhuzamos sorokba rendezi.

Az új kutató- és irodaépület funkciói térben és megformálásban elkülönülnek egymástól. Az L alakú laborszárnyat egy üvegezett nyaktag kapcsolja az I alakú irodaszárnyhoz. A hátrafelé cour d'honneurös elrendezést egy negyedik elem, az NMR-labor földből kiemelkedő, három fémburkolatú felülvilágítós gúlái egészítik ki.

Az épület fő attrakciója a 4 emeletes, 23 méter magas transzparens előcsarnok, melynek légterében Möbius-szalagként tekereg a minden irányban lekerekített szabad formálású lépcső ésa két épületrészt összekötő galériás közlekedő. Az üvegfal kívülről is látni engedi az előcsarnok dinamikus architektúráját. Az irodák valamennyi szinten egyformán középfolyosós, cellás elrendezésűek. A folyosó felőli üveg elválasztó falak még ennek a szikár térrendszernek is sajátos, kicsit high-tech megjelenést kölcsönöznek. Szembeötlő ugyanakkor az, ahogy az irodista tér extravaganciája közepette némiképp rejtve marad a bejárat, az utca felől nézve nem elég hangsúlyos.

Az ellenpontos szerkesztés az, ami a ház építészetét leginkább motiválja. A szögletes, amorf formák egyszerre ellenpontozzák az épületszárnyak derékszögű racionalitását és az irodák monitorablakait, valamint az előcsarnok lágy lépcsőszalagját.

A ház önmagában is plasztikus, a tervezőjére jellemző lágy hullámok szerint komponált. Kontrasztban áll a kusza, külső csővezetékes gyárteleppel, megtalálva az egyensúlyt a funkció és az esztétika között. Összességében hatalmas előrelépést jelent a koncepciózus területrendezés, valamint a céghez méltóan markáns gesztusok és a nagyvonalú, elegáns és egyedi megoldások.

az anyagot összeállította: Hutter Mária, Katona Flóra

Publikációk:

internetes:

nyomtatott:

Díjak:

Adatok: