Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ - Balatonalmádi

A2008-es  meghívásos pályázat után 2011-ben átadott balatonalmádi egészségház az eddig egymástól távol és nem megfelelő körülmények között működő orvosi szolgáltatásokat egyesíti, regionális központtá bővíti új Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ néven.

Az épület a Petőfi Sándor utca végén helyezkedik el, az utca képét meghatározó modern stílusú, lapostetős társasházak lezárásaként. Ezeknek a függőfolyosós lakóházaknak az utcára merőleges, hosszanti telepítése határozta meg az egészségház elhelyezését. A ház követi a sávos beépítési formát, ugyanakkor közterületi rendszerével finoman szövi össze az itt található lakóterületet a park nagy kiterjedésű zöldfelületeivel.

Az építészeti koncepció könnyen olvasható, a funkciók sávokhoz való rendelése, építészetileg is elkülönülő zónákként. A kialakítandó funkciók három nagyobb egységben kaptak helyet. Az egymással párhuzamos, főfunkciókat befogadó vastagabb tömbök rendszerébe illeszkednek a vékonyabb sávok a közlekedő és várótermi funkciókat betöltve. Az egyes hasábok szélessége azonos, de hosszuk eltérő. A három sáv valójában két elkülönülő tömbként viselkedik, amelyet egy-egy híd köt össze eltérő szinteken. A legnagyobb, a park felőli tartalmazza a háziorvosi rendelőket és a szakorvosi rendelők jelentős részét. A középsőben találhatóak az ügyelet, irodák, képzési tér és a kiszolgáló funkciók. A harmadik épületben pedig a gyermekorvosi rendelő és további szakrendelők foglalnak helyet.

A három egység külön bejárattal rendelkezik, önállóan is zavartalanul működhetnek. A főbejárat felőli homlokzat eltakarja a rendelőket a befogadó főtömegeket. Megérkezéskor nagy, vakolt felület fogad minket, hullámzó tetővel és teraszokkal tarkítva. A középület jelleget sokkal inkább a sávokat összekötő könnyű üveghidak és a közrezárt udvart burkoló helyi vörös kőből és betontéglából készült homlokzat adja. Ezt erősítik az ide forduló belső közlekedők nagyméretű nyílásai, melyek közvetlen kapcsolatot teremtenek az udvar, az utca és az épületbelső között. Az épületen belül az eltérő architektúrák (egymás mellé sorolt, különféle anyaghasználatú és szerkesztésmódú tömegek) között radikális léptékváltás valósul meg.

Az anyagot gyűjtötte: Rainer Anna

Publikációk:

internetes:

nyomtatott:

Adatok: