Kisboldogasszony Római Katolikus Templom - Szászberek

Szászberek Szolnoktól 15 kilométerre fekvő, kis lélekszámú település, amelynek új temploma báró Kohner Adolf kastélytól nem messze, a falu északi felében kapott helyet. A II. világháborúban elpusztult kápolna helyett egy ideiglenes kápolna létrehozása után falusi gyűjtésből és egyházi pénzből épült az új templom. 2000-ben Keszthelyi Ferenc püspök tette le az alapkövet, 2003. május 24-én ugyancsak ő szentelte fel.

 A sóskúti kőből rakott épületet Gereben Gábor és fia, Gereben Péter tervezte. A kivitelező Bozsó László vezette vállalkozás volt. Az út szélét egy kisebb tér köti össze a templom bejáratával, amelyet Gereben Gábor nagybátyjáról, Terlanday Sándorról neveztek el.

Az új római katolikus templom külsejében első pillantásra talán merev, de inkább indokoltan hűvösnek mondhatnánk. A tervezők visszafogott eszköztárral dolgoztak. Az épület fehér, sóskúti mészkőből rakott falaival aszimmetrikus formát alkot. A magasabb és alacsonyabb tömeg középre lejtő fedése között hangsúlyos gerinc, mindkét tetőfél teherhordó gerendája jelenik meg. A fa tetőkompozíció a falak peremei fölé emelkedik, így a fény szabadon áramlik a belső térbe. A térbelsőben is érzékletes elválasztást eredményez az aszimmetrikus formálás.

Az oltár alacsony emelvényen áll, a fal anyagához hasonuló padozatburkolat súlyegyenletességét csupán a karzat könnyű mellvédszerkezete bontja. Az oltáremelvény külső felén keresztelő, ennek belső ellenpontján pedig a szószék áll. Az együttest a sekrestye alacsonyabb tömege zárja. A végfalak két ablaksávja a keresztelőre és az oltárasztalra világít, amely az egész kompozícióra nézve megtartja hagyományos középpontosságát. Az oltárkép a II. világháborúban elpusztult egykori kápolnából való, Molnár C. Pál festőművész munkája.

A keresztelő oldalán, az épület bejárata mellett a tető esővízcsatornájának gyűjtőedénye kapott helyet. A csatornát egy dísz fedi, amely egy kőmedencébe köpi a vizet. Az angyal fejű bronz hal Stromfai Krisztina szobrász alkotása.

az anyagot gyűjtötte: Vágner Bernadett

Publikációk: internetes:

nyomtatott:

Adatok: