Bessenyei Ferenc Művelődési Központ - Hódmezővásárhely

A Tornyai János Kultúrális Város-rehabilitációs Program keretében ifj. Janáky István és Janáky György kapták a megbízást, hogy megújítsák és kiegészítsék új funkciókkal apjuk, id. Janáky István Jánossy Györggyel közösen a második világháborút követő években tervezett hódmezővásáhelyi  Petőfi Kultúrházat (ma Bessenyei Ferenc Művelődési Központ).

Az épület az utcának egyházpolitikai okokból hátat fordító szerb ortodox templom mellett találató, kissé eltávolodva attól, egy kis utcácskát létrehozva a kettő között. A tömböt a túloldalról Schall József lakóépületei zárják, melyek ugyanabból a helyi téglából épültek, ami biztosítja a művelődési ház nyers architektúráját a hullámpala fedéssel kiegészítve.

Az átépítés során a hangsúly  a meglévő épület eredeti formájának megtartásán és az új épülettömbbel kiegészített együttes szerves kapcsolatán volt. A művelődési ház leglátványosabb változásai az aláépítés, mely során irodákat alakítottak ki, a színháztér átszervezése a nézőtér megemelésével, amely során a bejárata az első emeleti galériára jutott, és a barnásvörösre festett nyílászárók a sétálóutcai homlokzaton, mely szín a fehér kiegészítéseként a belsőben is megjelenik. Az elmúlt 50 évben keletkezett bővítményeket meghagyták, sőt, az épület szerves részeivé tették őket a Janáky fivérek Janákyné Füredi Gizellával kiegészülve.

Az új épülettömb, melyben táncterem, irodák és foglalkoztató termek kerültek kialakításra, a templom mögötti parókia helyén létesült. Bejárata a három épület súlypontjában található, de innen egy rámpa kerüli meg a négyzetes és szigorú geometriájú épülettömböt a tényleges bejutást áthelyezve a túloldalra. Így a nagyterembe való belépéskor a szemközti sarkon elhelyezett nagy üvegfelületen a művelődési ház téglafalai tárulnak elénk - tisztelegve az apa műalkotása előtt. Szintén ezt fejezi ki a kultúrház felé lejtő hullámpala tető is. A terveken szerepel még egy méternyi vastagságú magas és sűrű sövényfal, mely áttöréseivel meghatározná a fő közlekedési útvonalakat, valamint helyreállítaná a zárt utcaképet és megkoronázná az épületegyüttes kapcsolatát azzal, hogy összefogja őket.

Az anyagot gyűjtötte: Dőry Bálint

Publikációk:

internetes:

nyomtatott:

Adatok:

  • megrendelő/építtető: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata