Várkerület rehabilitáció - Sopron

A soproni Várkerület a városfalat övező vizesárok helyén kialakult patkó alakú terület. Hagyományos építészeti arculata szerint inkább tér, mint út, aminek a szélessége a csaknem 1,5 kilométer hosszan elnyúló területen rendkívül változó. A terület rehabilitációjára 2009-ben tervpályázatot írtak ki, melyben megoldást kerestek a forgalmi túlterheltségre, a gyalogosok, kerékpárosok térről való kiszorulására és a kedvezőtlenül artikulált közterekre. A meglevő növényzet gyér volt és az út melletti védelmi célból telepített, hosszában futó sövények teljesen meggátolták az átlátást.

  • vezető tervező: Szabó Levente DLA Hetedik Műterem Kft.
    építész munkatársak: Biri Balázs, Dvorzsák Jessica, Kohout Dávid, Simon Orsolya
    (pályázat: Almer Orsolya, Páll András, Tánczos Tibor)
    tájtervezés: Csontos Csenge (†), Gyüre Borbála, Lád Gergely (Geum Műterem Kft.)
  • tervezés/építés éve: 2009/2014-15
  • fotók: © Danyi Balázs

A tervpályázat eredményesnek bizonyult, a Hetedik Műterem pályaműve elnyerte a zsűri bizalmát, így a Szabó Levente építészmérnök vezette csapat értékőrző és területrendező javaslata több ütemben megvalósításra kerül. Ezidáig a tervezett ütemezés első szakasza zárult le, így a Várkerület középső részén kialakított köztereken már a gyalogosoké és a kerékpárosoké a főszerep.

A tervezők a problémák feltárása, és körültekintő forgalmi és használati vizsgálat után, az „egyoldali csatornás” kialakítás mellett döntöttek. A terv szerint a meglévő útpályát megtartják, de forgalmát jelentősen korlátozzák, ehhez a sávhoz igazítva helyezik el a gyalogos zónákat, kerékpárutat, zöldfelületeket, teraszokat. Létrejön a korábbi kettősséget tükröző belső széles gyalogossétány és egy külső forgalmi sáv, ám ezek aránya a gyalogosok javára változik. A megfogalmazott térszervezési elv szerint egy hálóraszter fogja egységbe a teljes Várkerületet. Ez a rendszer részleteiben is képes kezelni azt a tervezett változatosságot, hogy a sávokon belül az adott helyekre a legalkalmasabb téri elemek kerülnek. A háló különböző sávjait márvány burkolati csík választja el egymástól, a gyalogos és kerékpáros utak burkolata egységesen klinker tégla. Az Előkapuval való szorosabb kapcsolódási szándék célja egy, a Főtérnél kisebb, rendezvények, koncertek, fesztiválok, valamint vásárok megrendezésére alkalmas tér létrehozása volt.

A tér arculata minden részletében tervezett, ehhez tartozik egy egységes design megfogalmazása, ami kiterjedt a köztéri bútorokra, lámpákra, szökőkutak, időszakos vásári épületek kitalálására és egy állandó, kis információs épület létrehozására. Távlati cél, hogy olyan összefüggő nyüzsgő, élettel teli köztér jöjjön létre, melyen csak célforgalmi gépjármű-közlekedés folyik, ahol a vendéglátóhelyek és üzletek eloszlása kedvezőbb a korábbinál, így kaphat a Belváros ismét kereskedelmi hangsúlyt, és válhat Sopron jellegzetes identifikáló helyévé.

Összeállította: Hegyesi Gréta Erika

Publikációk:

internet:

Díjak:

Adatok: