Közösségi ház - Sásd

A sásdi új közösségi ház (Integrált Közoktatási és Művelődési Intézmény) új tömbje a meglévő, több szakaszban emelt általános iskola komplexuma mellett áll, két kis korábbi lakóház helyén. Tömegformálása és anyaghasználata kapcsolatot keres a környezetében még jelenlévő, de már halványuló tégla-hagyománnyal.

Az összetett és nagy alapterület-igényű funkciók egy kompakt épülettestbe költöztetésével - szemben az egyszerűbb utat kínáló széttagoltsággal - tágabb értelemben a tervezők kapcsolódni kívántak ahhoz a tradícióhoz, amely a történeti települések nagyobb középületeinek (pl. templom) léptékváltásait egyfajta érzékeny integrációval nagyvonalúan kezelni tudta. A ház elhelyezésekor helyreállt a korábbi épületek lebontásával hosszú évek óta kialakult hiány, sikerült egyben egy kisebb közteret is az épület bejáratához illeszteni, amely méltó módon engedi közel a látogatókat, illetve fontos közösségi aktivitások (pl. vásár) színhelye is lehet.

A tudatosan választott magastetős forma aszimmetriájával lehetővé teszi, hogy az út felé arányos tetőfelületek jelenhessenek meg, ami a homlokzati téglaburkolat és a cserépfedés anyag- és tónusazonossága révén fokozza az épület tömbszerűségét. Ez a redukált formálás áttételesen idézi fel az egykor túlnyomóan németajkúak által lakott települést máig jellemző, a lakóépületek mögött húzódó nagyméretű, utcával párhuzamos, téglából épített hátsó pajták szikár világát.

A ház - közösségi jellegéhez méltóan - élénken kommunikál a várossal a szabálytalan elrendezésű homlokzati nyílások nagy felületein keresztül, közvetítve a benne zajló életet. Homogén elrendezésük utal a mögöttes nagy egybefüggő terekre; északon síkra feszített, délen mélyen kávába ültetett elhelyezésük pedig természetes módon reagál a környezeti viszonyokra. (az építészek leírása alapján)

Az anyagot gyűjtötte: Baptiszta Eszter

Publikációk:

internetes:

angol nyelvű közlések, tervezői műleírás alapján:

nyomtatott:

  • Csanády Pál: A tornaterem, mely meghódította Európát, Metszet 2012/5, 52.-55. o.;

Adatok:

  • építtető: Székely Szilárd polgármester - Sásd Város Önkormányzata
  • alapterület: 2600 m2