Weöres Sándor Általános Iskola bővítése - Gelse

gelse_karacsony_tamas_01_nagy 1200

Az iskola bővítés egy lassan alakult, mégis logikus fejlesztési koncepció része - az ugyancsak Karácsony Tamásék által tervezett tanuszoda szomszédságában. Az épülettömeg kialakulása és belső tereinek szervezése rendkívül egyszerű, ami valós igényeken és megoldandó hiányosságokon alapult. Adott volt maga az iskola, amely nem rendelkezett aulával és a település, amelynek nem volt rendezvényterme, de még megfelelőköztere sem. Ezeket a problémákat egyszerre tudja kezelni a ház.

  • építészek: Karácsony Tamás DLA, Kemes Balázs - Karácsony Építész Iroda Kft.
    az engedélyezési terv építészeti munkatársai: Zsirai Róbert, Varga László, Török Szabolcs Bence, Antal Gabriella
    a tender- és kiviteli terv építész munkatársa: Gerzsenyi Tibor
  • építés éve: 2010
  • fotó: Karácsony Tamás; Soltész László; Fodor Judit
  • → az épület a "hazai középületek" térképen itt!

A bővítést egy tágas folyosó egyszerre kapcsolja össze és választja el az iskola épületétől. Az összekapcsolódás természetes és funkcionális. Minden szinten létrejön, ami azért kiemelten fontos, mert az iskolaépület - bár van benne lift - nem volt megközelíthető akadálymentesen. A problémát a bővítés bejáratának utcaszintbe helyezésével és az aulateret az iskolához kapcsoló belső rámpával oldották meg. Az elválasztás érzékeny és szükséges. A két épület közötti folyosó végén is meg lehet közelíteni mindkét részt, amelynek tere az aula felől átriummal határolt. Ez a megoldás nemcsak a tűzrendészeti elvárásokat elégíti ki, hanem a régi homlokzati rész megvilágítását és az épület átszellőztetését is szolgálja.

Az aulatér a reprezentatív megjelenés miatt galériás és pengefalakkal határolt. Mivel rendezvények megtartására is alkalmas, a ház mellé került egy olyan kertsáv, amely a külső közterektől elzárható és az adott beltéri rendezvény kibővítéseként funkcionálhat. A tömör kerítés egy markáns, vizuális kapcsolatot segítő vízszintes áttöréssel és a tömegektől való eltartással válik kevésbé szigorúvá. A kert sávjába az épület egy négykarú lépcső tömegével bővül ki. Ez vezet fel az első emelet galériájára és csoportszobáihoz, illetve a tetőteraszra is. A tetőterasz és a négykarú lépcső által közrefogott tér ad különleges helyeket a rövid iskolai szünetek eltöltésére.

Az épület födéme a nagy fesztávolság miatt kéthéjú, ami lehetőséget ad a gépészeti vezetékek és hangosítás elhelyezésére is. A vastag födémet átlukasztó felülvilágítók több szempontból is hasznosak. Színezett oldalaik által egyedi térélményt nyújtanak az aula kétszintes terében, automatikus, esőérzékelő szellőztetést, és füstelvezetést is biztosítanak.

Az anyagot gyűjtötte: Oszlányi Soma, Schvarckopf Csaba

Publikációk:

Adatok:

  • megrendelő/építtető: Gelse község önkormányzata
  • alapterület: 900 m2