Községháza - Pellérd

A községháza története mintaszerű: Metzing József polgármester a hosszú távú gondolkodás jegyében szabályozási tervet készített, amivel egy új községközpont megépítésének feltételeit teremtette meg. A terület tanulmánytervének elkészítésére a Getto Tamást irodát kérte fel, aminek eredményeként  2002-ben megindulhatott a tervezés, 2004-ben pedig az építkezés: megépült a bank, a községháza, az új iskola, a tornaterem és a községi sportpályák, és előkészülőben van az új óvoda építése.

Az épületnek a község “első házaként" külső formálásával reprezentatív szerepet kell viselnie; ezt a Fő utcán megjelenő zárt mészkőtömb jeleníti meg, melyet a körülötte lévő gyep és fák természeti jelenséggé avatnak. A tömbből két négyszögletes elem emelkedik ki, az egyik a lépcsőházat rejti, a másik szórt fénnyel látja el a belső átriumot. A zárt homlokzat mögött a természetes megvilágítást nem igénylő irattár húzódik.

A belső tér a nyitott térszervezésével a község lakóinak demokratikus ügyintézési keretét képezi, a “hivatal” szó pejoratív képzetei nélkül: ez a centrumba helyezett átriummal (ami az ügyféltérnek ad helyet) és a köré szerveződő hivatali egységekkel (irodák és a polgármester dolgozószobája) valósul meg, így az elrendezés az ügyfél, azaz a polgár jelentőségét emeli ki. Az ügyféltérben asztalokat elválasztó paravánokba egyedileg tervezett világítótestek kerültek. Keskeny lépcsőház vezet fel az emeletre, itt a házasságkötő terem és egy kisebb szekcióterem, egy konyha, egy informatikusi szoba és az említett irattár kap helyet.

A lépcsőház egy teraszajtóval a lapostetőre vezet fel. Akadálymentesítés csak a földszintig valósul meg, egy a bejárathoz vezető rámpával. Meglepő a déli homlokzaton egy a síkból kiálló rézkilincs, ami egy beépített ajtóra hívja fel a figyelmet. Míg az építészeti minőség és az anyaghasználat a lehetőség szerinti legmagasabb szintű, addig az enteriőr aránylag takarékos.

az anyagot összeállította: Vancsura Zsófia és Libertiny Anna

Publikációk:

internetes:

nyomtatott:

Data:

  • megbízó: Pellérd Község önkorményzata
  • alapterület: 535,1 m²