Szent-Györgyi Albert Agora - Szeged

Szeged új kulturális és tudományos kutatóközpontja 2012-ben európai uniós támogatással valósulhatott meg az Agora-Pólus fantázianevű fejlesztési program keretében. A szegedi példán túl a program sikerességét bizonyítja a megépült győri Mobilis Központ is, melynek tervpályázatát a szegediéhez hasonlóan szintén ismeretlen fiatalok nyerték.

Az Agora programjának nehézségét és ellentmondását az jelentette, hogy ezt a város szempontjából funkcionálisan meghatározó épületet egy másodlagos helyszínen, egy tömbbelsőben kellett elhelyezni a Kálvária sugárút és a Londoni körút kereszteződésénél. A 26 pályázó csapat által képviselt, radikálisan eltérő megoldások közül végül Báger András és Helmle Csaba első díjas terve emelkedett ki.

Az Agora a ház, torony, tér és domb archetipikus kollázsának eredménye. A tömbbelső okozta negatívumokat a palota-modellből kiinduló koncepciójukkal küszöbölték ki: mint ahogy a várakban elhelyezkedő palotáknál is a díszes parkok helyett a befelé fordulás és a belső udvarok válnak hangsúlyossá, itt is az agora az, ami a reprezentáló erejét adja a tervnek. Az épülettömeg szabadon álló módon lett elhelyezve, de egyik oldalával a tűzfalakhoz tapad, ami segíti kapcsolatteremtését a meglévő szövettel. A T alaprajzú tömeg Kálvária sugárúttal párhuzamos szárnya kettészeli az udvart, ami által két különböző minőségű tér alakulhatott ki az épület körül. A déli oldal vált díszudvarrá. Az északi oldal ad helyet a parkolóknak, és tartalék teret ad a jövőben kialakítható bővítéseknek, melyekre szintén javaslatot tettek a tervezők. Az épület két fő homlokzata a kétféle típusú udvarnak megfelelő: a Gogol utca felől a technológia által megkövetelt forma érvényesül, a Kálvária sgt. felől a játékosabb, színesebb homlokzat. Az udvar meghatározó elemei a geometrikusan szerkesztett, a parkolókat takaró domb és a klímatorony, mely kijelöli a határokat és átöblítő hatással bír.

A feladat nehézségét az eltérő funkciójú terek (Százszorszép Gyermekház, Informatikatörténeti kiállítás, Informatórium, Látványlaboratórium, kiállítóterem és rendezvényterem) összekapcsolása is jelentette. A tervezők ezt a lehető legpraktikusabb módon oldották meg. A belsőt tekintve nincs két egyforma kialakítású szint, kétszintes terek is megjelennek.

Az épület hűtését és fűtését talajszondás hőszivattyú-rendszer szolgálja. A belső terekben mennyezetfűtés és hűtés biztosítja a megfelelő komfortot. A korszerű intelligens épületgépészeti rendszerek demonstrációs célt is szolgálnak, a látogatóknak bemutathatók.

A projekt a résztvevő felek példaszerű együttműködése révén valósult meg. Az intelligens, szakmailag magas színvonalú terv sikeréhez kellett a Reimholz Péter vezette zsűri érzékenysége, mesterük (Balázs Mihály) támogatása, aki tapasztalatai mellett szakági tervezőit is a rendelkezésükre bocsátotta, s kellett a megbízó nyitottsága, együttműködése és segítsége is, hogy a projekt a megszabott költséghatárokon és időkereten belül, magas minőségben készülhessen el.

az anyagot összeállította: Bereczki Katalin

Publikáció:

internetes:

nyomtatott:

Adatok: